Skolene i Nannestad

Velkommen til skolene i Nannestad

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole:

Eltonåsen skole

Kringler-Slattum skole

Preståsen skole

Maura skole

Nannestad ungdomsskole

I kommunen har vi også en videregående skole som fylkeskommunen har ansvaret for.

Nannestad videregående skole (Viken fylkeskommune) 

 Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Mer og bedre læring i Nannestadskolen

Strategiplan Nannestad kommune.pdf

Figuren illustrerer de 3 satsingsområdene i Nannestadskolen for 2022-2026