Nannestad pleie- og omsorgssenter

Nannestad pleie og omsorgssenter

Kontaktinformasjon:

Resepsjon: 66 10 52 00 mellom kl.09.00 - 14.30

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad   - e-post

Demensavd, 1 øst: 
Ingunn Roland Edseth 45868054
40031839,47665989

Langtidsavd. 1 midt
Hanne S. Helland 90360882
40031540 

Langtidsavd. 2. øst
Gerd Eikemo
95484031
40034342

Korttid/avlastning
2 midt
Jenny Helene Holst
94005944
40033680

Om oss

Nannestad pleie- og omsorgssenter består av 67 sykehjemsplasser, 20 bo- og serviceleiligheter, dagaktivitetssenter, fysio- og ergoterapi, vaskeri, kjøkken og base for hjemmesykepleie. 

Nannestad pleie- og omsorgssenter åpnet i 1974, og bygget ut i 2001. Det jobber omlag 220 mennesker her. Det jobbes etter prinsipper fra Leve hele livet reformen, hvor det er fokus på et verdig liv for våre beboere. 

Tildeling av plasser på sykehjemmet skjer i Koordinerende enhet. Der vurderes søknadene som er kommet fra sykehuset og egensøknader. Grunnlag for tildeling av plass kan blant annet være at det ikke er tilstrekkelig å få hjelp fra hjemmebaserte tjenester, eller som en overgang etter sykehusopphold.