Barnehagene i Nannestad

Velkommen til barnehagene i Nannestad

Vi har fire kommunale heldagsbarnehager for barn i aldersgruppen 0-5 år, en i hver skolekrets. I tillegg finnes det sju private heldagsbarnehager i kommunen. Kommunale og private barnehager har et nært samarbeid, og er forpliktet til å følge samme lovverk.

Kommunen godkjenner nye barnehager, og fører tilsyn med alle godkjente virksomheter.