Innhold

Kontakt oss

Vi henstiller våre innbyggere om å ta kontakt med virksomheter eller ansatte via telefon eller e-post. Ved behov for personlig oppmøte, ta kontakt på forhånd for å gjøre en avtale.

Har du spørsmål om kommunale tjenester kan det være raskest å spørre Kari først.

Kari er vår chat-robot og hun jobber døgnet rundt, hver dag. Du finner henne på alle våre sider. Se etter henne. 

Kari kan hjelpe deg med å finne kontaktinformasjon til mange ansatte.

Servicekontoret og sentralbord

 • Sentralbord: 66 10 50 00 (mandag–fredag kl. 09:00–15:00, andre åpningstider i julen og påsken.)
 • Besøksadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad 

 

For vakttelefoner etter klokken kl.15:00 se vakttelefonnummer nederst på siden

Andre enheter/virksomheter

Byggesak

 • Telefon: 66 10 50 00 
 • Send gjerne E-post

Skolene i Nannestad

Barnehagene i Nannestad

Nannestad sykehjem

Barnevern - 66105575

Du kan også spørre vår virituelle medarbeider Kari hele døgnet eller kontakte vårt sentralbord mellom 09:00 og 15:00 på telefon.

Post via eDialog – send sikker digital post

Send sikker post via eDialog til kommunen -  med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Å sende dokumenter med e-post medfører en større risiko for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie og kan også stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten e-Dialog, kan du som privatperson, organisasjon eller bedrift trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Hva er eDialog?

Forsendelsen blir kryptert og du som avsender må identifisere deg ved hjelp av ID-porten.
Vi anbefaler deg å bruke eDialog ved sending av dokument til oss, også når innholdet ikke er unntatt offentlighet.
E-post kan fortsatt brukes for enkle spørsmål og henvendelser som ikke skal journalføres i kommunens sak- og arkivsystem.
Eksempler på hva du kan sende
Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet».

Hvorfor bruke eDialog?
 • Du sender informasjon gjennom en sikker kanal
 • Det gir en sikker identifikasjon av hvem som er avsender
 • Innsendt post blir sendt rett inn i vårt sak- og arkivsystem
Når skal du IKKE bruke eDialog?

Du skal ikke bruke eDialog dersom vi har elektroniske skjemaer til formålet. For eksempel søknad om ulike tilskudd, søknad på ledig stilling etc

Slik sender du inn via eDialog
 • Du må logge inn med personlig elektronisk id (MinID, BankIDd, BankID på mobil, Buypass id smartkort eller Buypass id mobil)
 • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr).
 • Alle obligatoriske felt er merket med *
 • Gi en klar beskrivelse av forsendelsen din i kommentarfelt
 • Har du fått et saksnummer av oss, vennligst legg inn dette i feltet «Tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2021/25 – Tittel»
 • Skriv gjerne inn hvilken virksomhet det gjelder under tittel, eks. Att: PP-Tjenesten, Skole, Barnevern etc.

NB! Vennligst ikke skriv inn sensitive personopplysninger i tittel-feltet. Denne tittelen kan være synlig i offentlige postjournaler.

 • Husk å laste opp relevante vedlegg. Disse må være i PDF-format.
 • Klikk på «Send forsendelse» Du mottar kvittering med referansenummer på e-post.
Slik kan du omgjøre et dokument til PDF-format
 • For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".
Forsendelse av dokumenter som er unntatt offentlighet

Viktig at du velger JA, under punktet: «Inneholder henvendelsen sensitive eller følsomme personopplysninger?»
Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter som inneholder personsensitive opplysninger og/eller er «unntatt offentlighet».

Forsendelsen blir kryptert og avsender må identifisere seg ved hjelp av ID-porten.

Postboks og e-post

Post til kommunen i papirformat sendes:  Postboks 3, 2031 Nannestad  

E-post:postmottak@nannestad.kommune.no  (ikke sikker)

In English 

For more information, please contact our public service office: 
tel: 66 10 50 00

E-mail:postmottak@nannestad.kommune.no

Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad

Fakturaadresse:fakturascan-nan@nannestad.kommune.no

Kommunenummer: 3036
Bankgiro: 8601 41 96236
Org.nr. 964 95 0202
 

Pressekontakt

Vår pressekontakt er tilgjengelig primært i normal arbeidstid, mandag-fredag. Pressekontakten er tilgjengelig for pressen, innbyggere og publikum for øvrig bes kontakte kommunens sentralbord.

Pressekontakt:

 • Iselinn Næss, tlf. 904 79 088, e-post

Innsyn i postliste - offentlig journal

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 3.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). 

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kapittel 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftes Avsender/Mottaker og deler av innhold teksten sladdet med ********.

Innsyn i dokumenter

Alle utgående dokumenter som er offentlige finner du publisert i postlista. Det kan søkes innsyn i alle dokumenter, de du finner på postlista. (merinnsyn). Kommunen vil behandle din søknad om innsyn etter gjeldende lover. Vi behandler bestillingene fortløpende.

Du kan velge å bestille dokumente via sikker kanal (ID porten) eller postlisten.

Sikker kanal (ID porten)

Innsyn i saker og dokumenter

Innsynsbegjæringer kan også sendes til kommunen skriftlig per brev eller e-post.

Vakttelefoner

 • Vann: 90 54 06 91
 • Avløp: 90 47 75 83
 • Kommunale bygg: 48 03 14 86 - etter kl 15
 • Veg: 90 07 57 33 - Brøyting og strøing av kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier
 • Vilt: 90 66 00 06
 • Veterinærvakt: 99 47 39 47

Publisert: 19.01.2017 13:03:26
Sist endret: 31.01.2024 13:46